fbpx

טופס להקמת אתר מכירות

* העסקה כוללת תכנון, עיצוב ובניית אתר למכירת מוצרים.
* האתר כולל : דף ראשי, דף אודות, דף תנאים, דף משלוחים, דפי קטגוריות ומוצרים, דף הזמנה ותשלום.
* הלקוח מקבל מערכת ניהול הזמנות ומוצרים, וכוללת הוספת ועריכה של המוצרים באתר.
* משך התהליך : 4 שבועות שבסופם הלקוח מקבל הדרכה מלאה לתפעול מלא של האתר.
* עלות הקמת אתר מכירות : 6500 ש"ח.
* לאחר מכן אחזקת האתר הכוללת אחסון ותמיכה בעלות חודשית : 250 ש"ח.
* מסוף סליקה אינטרנטי : עלות חד פעמית להקמה 300 ש"ח ו- 59 ש"ח בחודש.
* המחירים לא כוללים מע"מ.